Harrastukset kesällä ja syksyllä

Retkeily/vaellus:
– Vieressä Pallas/Ounastunturin kansallispuiston vaellusreitit ja vaellustuvat

Kalastus:
– Mökkien läheisyydessä on Vuontisjärvi, josta tulee hyvin ahvenia sekä siikoja, jopa useampikiloisia. Lisäksi muita hyviä kalastuspaikkoja ovat mm. Pallasjärvi ja Ounasjoki.
– Meiltä saa veneen lainaan Vuontis- ja Pallasjärvelle.

Metsästys:
– Laajat valtion maat lähellä, joihin on mahdollista saada pienriistalupia (mm. pienpedot, jänikset, metsäkanalinnut) tai suurpetoluvalla karhua.

Marjastus/sienestys:
– Lähellä hillasuot, puolukka- ja mustikkamaat, sienimetsät.